KASUTUSTINGIMUSED

Kasutustingimused on uuendatud 21.05.2020

1. ÜLDINE
1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad Lakada Grupp OÜ, registrikood 12768634, Veeru 4 , Maardu (Ettevõtja) ja ostu sooritanud isiku (Kliendi) vahel tekkivaid õigussuhteid  kauba ostmisel-müümisel www.925.ee  müügikeskkonnas (e-poes).
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel kauba turustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.
1.3. Ettevõtja võib muuta e-poe kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Muudatustest teavitatakse e-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.
1.4. Kaubavalik, hinnad ning allahindlused võivad erineda Ettevõtja jaekaupluste kaubavalikust, hindadest ning allahindlusest.

2. HIND
2.1. Toote hinnad on toodud tootelehel ning sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 20%.
2.2. Toote hinnale lisandub tellimuse vormistamise käigus Kliendi poolt valitud tarneviisile vastav kohaletoimetamise tasu. Tarneviis valitakse ning kohaletoimetamistasu arvutatakse ostukorvis.
2.3. Sooduskoodi olemasolul arvutatakse toote allahindlus peale sooduskoodi sisestamist ostukorvis.

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE
3.1. Klient lisab toote ostukorvi pärast toote ning vajadusel suuruse valimist tootelehel, kasutades selleks nupu „Lisage ostukorvi“ .
3.2. Ostukorvis on võimalik koguseid muuta ning tooteid ostukorvist eemaldada kuni kauba eest tasumiseni.
3.3. Teatise tellimuse kinnituse kohta saadab Ettevõtja Kliendi e-posti aadressile.
3.4. Kliendi tellitud kauba puudumisel tühistab Ettevõtja tellimuse. Tellimust võib tühistada nii osaliselt kui täielikult. Tühistatud tellimusest informeeritakse koheselt Klienti. Osalise tühistamise korral võib Ettevõtja küsida Kliendi soove ülejäänud tellimustega ümberkäimiseks – kas see tellimus lõpetada või samuti tühistada.

4. TASUMINE
4.1. Veebikeskkonnas (e-poes) sooritatud ostude eest tasub Klient 100% ettemaksuna.
4.2. Tellimuste eest saab tasuda krediitkaardiga (Visa, MasterCard), Eesti pangalinkidega (Swedbank, SEB, Nordea, Krediidipank, LHV Pank), Läti pangalinkidega (Swedbank, SEB) ning PayPal keskkonnas.
4.3. Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas, PayPal maksete korral vastavalt PayPal turvalises keskkonnas. Ettevõtjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.
4.4. Peale tellimuse esitamist ja kauba eest tasumist saadetakse kliendile e-posti teel tellimuse kinnitus. Kauba kättetoimetamisel lisatakse saadetisele arve.

5. KAUBA TOIMETAMINE KLIENDILE
5.1. E-pood tarnib kaupa üle maailma.
5.2. Kaup tarnitakse kliendile Itella SmartPOST OÜ poolt pakutavate teenustena. Saadetised on  Itella SmartPOST saadetiste jälgimiskeskkonnas aadressil uus.smartpost.ee/saadetise-otsing.
5.3. Klient tasub kauba kohaletoimetamisega kaasnevad kulud. Sõltuvalt sihtkohast on saadetise tasu:
* Eestis:  Itella SmartPOST pakiautomaati 2,99 €;

*Teistesse riikidesse saatmiseks me kasutame DHL firma transpordi teenused.

Saatmise teenuse maksumus arvutatakse DHL firma hinnakiri järgi.

Kohaletoimetamise tähtaeg sõltub sihtkohast ja DHL firma tingimustest.

Transpordi teenuste eest tasu arvestatakse pärast tellimuse teostamist.
5.4. Ettevõtja täidab tellimused, st annab postiasutusele lähetamiseks üle tellimuse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist. Kauba kohalejõudmine kliendini sõltub postiteenistustest. Orienteeruvad kohalejõudmise ajad on:
* Eestis: 1-7 tööpäeva

6. TAGANEMISÕIGUS, KAUBA TAGASTAMINE JA VAHETAMINE
6.1. Kliendil on õigus põhjust avaldamata tehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul (registreeritud klientidel on õigus tehingust taganeda 30 päeva jooksul), esitades Ettevõtjale kirjaliku (postiga või digitaalallkirjaga) avalduse või kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri).
6.2. Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab Ettevõtja Kliendile saadetava teatega.
6.3. Klient on kohustatud tagastama kauba 14 kalendripäeva jooksul peale taganemisavalduse esitamist. Taganemistähtaega arvestatakse päevast, millal Klient või tema volitatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud kauba enda valdusesse. Juhul, kui tellimus koosneb rohkem kui ühest saadetisest, arvestatakse taganemistähtaega viimase paki Kliendini saabumise päevast.
6.4. Tehingust taganemisel tagastab Ettevõtja Kliendile tema poolt tasutud summa, sh kauba Kliendile toimetamise tasu, kandes tagastatava summa Kliendi pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul peale toote jõudmist Ettevõtjani või Kliendi poolt esitatud tõendi saamist toote tagasisaatmise kohta. Ettevõtjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on kauba tagastanud või esitanud tõendi kauba tagastamiseks üle andmise kohta postiasutusele. Taganemisõiguse kasutamisel kannab Klient kõik kauba tagastamisega seotud otsesed kulud.
6.5. Juhul, kui Klient soovib Toote väljavahetamist, parandamist või asendamist, peab Klient täitma kauba ja arvega kaasas oleva tagastuslehe. Toote vahetamise või asendamise korral kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud, välja arvatud juhul, kui tagastatav toode ei vasta tellitule.
6.6. Kauba tagastamise ja vahetamise eelduseks on täiesti kasutamata toode, millel on alles kõik etiketid ja muud saadetisega kaasasolnud dokumendid, sealhulgas Kliendile väljastatud arve.
6.7 Kui Ettevõtjale tagastatud toodet ei ole võimalik välja vahetada Kliendi soovitud suuruse puudumise tõttu, võtab Ettevõtja Kliendiga ühendust.

7.PRETENSIOONI ESITAMINE
7.1. Toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastutab Ettevõtja 2 aasta jooksul alates kauba Kliendi poolt vastuvõtmisest.
7.2. Kauba nõuetele mittevastavuse või toote puuduste avastamisel kohustub Klient sellest koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 kuud peale kauba kättesaamist teavitama Ettevõtjat, saates vastava info e-posti aadressile lakadagroup@mail.ru või kirjalikult Lakada Grupp OÜ aadressile Veeru 4-54 , 74113 Maardu.
7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda esmalt toote tasuta parandamist või asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või tagastada toode Ettevõtja kulul.
Kliendil on õigus nõuda toote ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ning kauba eest tasutud summa tagasinõudmist, kui:
•Ettevõtjal ei ole võimalik toodet parandada või asendada
•Toote parandamine või asendamine ebaõnnestub
•Ettevõtja ei ole toote puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud
•Kliendile tekitatakse põhjendamatuid ebamugavusi.
7.4. Nõuetele mittevastava kauba tagastamise korral hüvitatakse Kliendile kauba eest tasutud summa koos transpordimaksumusega Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul. Ettevõtjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on tema käes oleva kauba tagastanud või esitanud tõendi kauba tagastamiseks üleandmise kohta postiasutusele.
7.5. Ettevõtja ei hüvita Kliendi tehtud kulutusi kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui:
7.5.1. Toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud Kliendi süül;
7.5.2. Puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. hooldusjuhise mittejärgimise tagajärjel;
7.5.3. Toote väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu;
7.5.4. Puudub ostu sooritamist tõendav dokument.
7.6. Juhul, kui Kliendi ja Ettevõtja vahel on tekkinud erimeelsused toote puuduste osas, on Kliendil õigus pöörduda pretensiooniga Ettevõtja poole, märkides kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) esitatud kaebuses ära oma nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, tootel esinev puudus ning omapoolne soovitav lahendus. Ettevõtja vastab Kliendi kaebusele kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) 15 päeva jooksul.
7.7. Juhul, kui Klient ja Ettevõtja ei saavuta vaidluse osas kokkulepet ja kui vaidlusaluse toote väärtus on vähemalt 20 eurot, on Kliendil õigus pöörduda vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole. Tarbijakaebuste komisjonis on kaebuse läbivaatamine pooltele tasuta. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest.
7.8. Komisjoni otsusega mittenõustumisel on pooltel õigus pöörduda Ettevõtja asukohajärgsesse maakohtusse.

8. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
8.1. E-poe tellimuste keskkonnas säilitatavad andmed Kliendi ja tema tellimuste kohta käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina. Ettevõtja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele osapooltele.
8.2. Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ettevõtjal puudub ligipääs Kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.
8.3. Kliendi poolt Ettevõtjale ostu sooritamisel esitatud isikuandmed on kaitstud ning neid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele.
Isikuandmeid kogutakse ning neid töödeldakse järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside ja kokkuvõtete tegemiseks, Kliendile pakkumiste tegemiseks, aga ka Kliendi rahulolu küsitluste korraldamiseks.
8.4. Kliendi isikuandmeid töötleb Lakada Grupp OÜ (registrikood 12768634, Veeru 4, 74113 Maardu).